Double-click here to add your own text.

Organiserar Sveriges kabel-TV operatörer.

Kontakt

KANSLI

Svenska Kabel-TV Föreningen

Agardhsgatan 26

665 32  KIL

Kontakt: Kenneth Jakobsson

Tel. 0704-931499

E-post. admin@kabeltv.se

Styrelse

Ordförande

Bertil Önnestam

Ledamöter


Daniel Nordqvist

Lars Aronsson

Kenneth Jakobsson

  Svenska Kabel-TV Föreningen grundades 1986, samma år som kabel-TV

  blev lagligt i Sverige.

  Föreningen organiserar svenska kabel-TV företag.

  Föreningen verksamhet går ut på att bevaka och följa upp den politiska

  och regulativa utvecklingen som har relevans för kabel-TV företagen.

  Föreningen skall verka för en samordning av de upphovsrättliga frågorna

  samt utgöra ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

  Föreningen driver även inom sin verksamhet olika projekt av särskilt

  intresse för branschen.

     AKTUELLA FRÅGOR


     En moderniserad radio- och tv-lag

     Nya tillstånd i marknätet

____________________________________________________________________________

                  -----         VILL DU BLI MEDLEM  -  KONTAKTA KANSLIET         ----

Copyright ® 2009 SKTV/kj